Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Modelowej 3, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710;

Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartej umowy o świadczenie usług Fit Lovers App, a także w celach marketingowych.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Diet and Wellness jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub ochrona uzasadnionych interesów Administratora. 

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, «Diet and Wellness» przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do ciebie informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  

Umowa świadczenia usług Fit Lovers App drogą elektroniczną, a w przypadku przetwarzania twoich danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda. Diet and Wellness informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług jest usprawiedliwiony cel Administratora.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane wyłącznie:

 • pracownikom i współpracownikom Diet and Wellness posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z naszych usług na podstawie Państwa dyspozycji,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Diet and Wellness w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń, w szczególności: dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, firmom transportowym, i innym;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Diet and Wellness nie przekazuje twoich danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Diet and Wellness będzie przetwarzać twoje dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez ciebie usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać twoje dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. 
Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

Przysługujące ci następujące uprawnienia:

Możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie / poprawienie danych osobowych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienie danych osobowych do innego administratora.

Z tych praw mogą Państwo korzystać składając wniosek na nasz adres mailowy: daneosobowe@fitlovers.com  

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie danych uwierzytelniających. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych:

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polityka prywatności - pliki cookie

 1. Przez używanie serwisu Fit Lovers App wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu Fit Lovers App.
   
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   
 3. W serwisie Fit Lovers App mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z serwisu Fit Lovers App. Ciasteczka stałe pozostają na twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
   
 4. Serwis Fit Lovers App wykorzystuje różne rodzaje ciasteczek, w szczególności ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.fitlovers.pl, konieczne do śledzenia aktywności użytkowników poruszających się po stronie internetowej www.fitlovers.pl oraz umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.
   
 5. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu Fit Lovers App na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów serwisu Fit Lovers App bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu Fit Lovers App.